vizgy


vizgy
vizgỹ interj. kartojant nusakomas: 1. Ds smarkus, intensyvus švytuojamas judesys: Tik vizgỹ vizgỹ uodegą šuniokas, žino, kad savas Svn. 2. vingiavimas šliaužiant: Vartau šieną – vizgỹ vizgỹ gyvatė Pnd. 3. nerangus ėjimas: Vizgỹ vizgỹ ir ana paskui Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.